Pravidla soutěže „Odpověz na dotazník a vyhraj vstupenky!“

1. ledna 2017 11:31
Odpovědí na soutěžní otázku vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly a současně dává svůj výslovný souhlas Pořadateli.

Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. POŘADATEL: Stanice O, a.s.., Karla Engliše 519/11, 15 00 Praha 5, IČO: 26509911

2. NÁZEV SOUTĚŽE: „Odpověz na dotazník a vyhraj vstupenky!“

3. DOBA TRVÁNÍ: 16/6 2017 – 23/6 2017 anebo do nasbírání 1 000 kompletních dotazníků.

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI: Účastníkem soutěže se může stát osoba starší 13 let, která je fanouškem oficiálního profilu ÓČKO na sociální síti facebook (https://www.facebook.com/tvocko/?fref=ts) a vyplní dotazníkového šetření. Vyhrává každý 100. dokončený a současně validně vyplněný dotazník.

5. VÝHRA: 10x vstupenka na Vodafone You Fest 2017 v kategorii Best Friends Forever (BFF)

6. OZNÁMENÍ O VÝHŘE: K oznámení o výhře bude použita dotazníková aplikace, kde se uživateli po dokončení zobrazí oznámení o výhře.

8. PŘEDÁNÍ VÝHRY: Pořadatel se zavazuje informovat výherce o jeho výhře okamžitě po dokončení dotazníkového šetření a následně mu předat unikátní kód opravňujícího k vyzvednutí výhry. V případě technickým výpadků je pořadatel povinen výhru zaslat na adresu výherce do 14 dní od oznámení.

9. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Odpovědí na soutěžní otázku vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně dává svůj výslovný souhlas Pořadateli.

10. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE - Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán, účastníci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry jsou právně nevymahatelné. - Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele ani jejich rodinní příslušníci. - Úplné znění pravidel bude po dobu konání soutěže nepřetržitě k dispozici na www.ocko.tv. - Vyobrazení výher na komunikačních materiálech soutěže (letáky, plakáty, webové stránky apod.) jsou jen ilustrační a nemusí vždy odpovídat skutečné podobě výhry.

V Praze dne 16. 06. 2017

ÓČKO

Co ty na to?

Hlasování skončilo

Čtenáři hlasovali do 11:31 pondělí 1. května 2017. Anketa je uzavřena.

 • 1
  LOVE
 • 0
  SUPER
 • 0
  LOL
 • 0
  WTF
 • 0
  FAIL
 • 0
  OMG

Související

HLASUJTE V ÓČKO CHART