KONTAKT

Název společnosti: Stanice O, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 7531

Adresa: Karla Engliše 519/11 150 00 Praha 5

IČ: 26509911

Telefonní číslo (recepce): 225 061 111

Fax: 225 994 581

E-mail:

Obchodní oddělení:

Compliance a ochrana osobních údajů:

Compliance linka:
compliance@mafra.cz
Tel: 225 063 137

Kontakt ve věcech zpracování osobních údajů:
osobni.udaje@ocko.tv
Tel: 225 063 129

V souladu s § 32 odst. 7 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. tímto sdělujeme, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz). V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto příjemcům audiovizuální mediální služby na vyžádání „Óčko.tv“ sdělujeme, že orgánem dohledu nad poskytováním této služby je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (www.rrtv.cz).

HLASUJTE V ÓČKO CHART