Technické podmínky pro výrobu videoklipů a pořadů určených k odbavení do distribuční sítě Stanice O a.s. (Účinnost od 1. 6. 2017):

1. Dodávané pořady musí být dodány souborovou metodou prostřednictvím systému Stanice O a.s. ve formátu MXF OP1a.
2. Záznam musí být ve vysokém rozlišení (HD) ve formátu MPEG HD422 50Mb/s (50i).
3. Video signál musí vyhovovat mezinárodním doporučením ITU-R BT.709.
4. Zvukový mix musí respektovat doporučení EBU R128, zvuková úroveň pořadu musí být normalizována na -23 LUFS v integračním módu měření, maximální povolená hodnota modulace je -1 dBTP. Referenční tón o kmitočtu 1 kHz musí být zaznamenán s úrovní -18 dBFS.
5. Audiosignál musí být zaznamenán ve verzi STEREO, přičemž musí být dodrženo toto pořadí audiostop: A1 = L (levý kanál) A2 = R (pravý kanál). Pokud je signál zaznamenán Ve verzi MONO musí být audiosignál shodný v obou kanálech A1 a A2. Modulace A1 a A2 nesmějí být ve vzájemné protifázi.
6. Časový posun (offset) mezi obrazem a zvukem nesmí být subjektivně postřehnutelný a nesmí přesáhnout 60 ms v případě předbíhání zvuku resp. 100 ms při zpoždění zvuku za obrazem.
7. V celé délce záznamu musí být zaznamenán kontinuální časový řídící kód (TC).
8. Stanice O vkládá ident kanálu (logo) do sponzorských vzkazů a pořadů.

Kontakt:  Dominik Musil (videoklipy, pořady), dominik.musil@ocko.tv


TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO VÝROBU A DODÁNÍ REKLAMNÍCH SPOTŮ A SPONZORSKÝCH VZKAZŮ

ZPŮSOB DODÁNÍ: VÝHRADNĚ DIGITÁLNĚ, PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY ADSTREAM (ZPOPLATNĚNÁ SLUŽBA)

Kontakt: Adstream, Rudolf Kukač, tel. 604 150 498, rudolf.kukac@adstream.com, tvcz@adstream.com

Rozlišení: HD, Poměr stran: 16:9, Audio: EBU R-128, Minimální délka spotu: 5s

Podrobná technická specifikace: Adstream - Technické podmínky CZAdstream - Technické podmínky EN

Důležité informace: Každý spot musí mít přesnou délku odpovídající objednávce

Pravidla sponzoringu na ÓČKU + ŠABLONA: KE STAŽENÍ ZDE.

Rámcová pravidla pro zpracování a vysílání sponzorských vzkazů v TV vysílání: KE STAŽENÍ ZDE

  

   

INZERCE: Náhled reklamních bannerových a video formátů na webu ocko.tv a v mobilní verzi webu: KE STAŽENÍ ZDE

ÓČKO LOGOMANUAL ON-AIR - KE STAŽENÍ ZDE

HLASUJTE V ÓČKO CHART