Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • RegioJet | foto: 

  SOUTĚŽ: Dál po žluté...vlakem nebo autobusem RegioJet do Vídně

  Pojeďte za předvánoční atmosférou do evropských metropolí s RegioJetem. Vyhrajte v soutěži zpáteční jízdenku pro dva z Prahy do Vídně, rezervujte si své místo v autobuse nebo vlaku a vyrazte s prvotřídním servisem RegioJet za zážitky.
  Pojeďte za předvánoční atmosférou do evropských metropolí s RegioJetem. Vyhrajte v soutěži zpáteční jízdenku pro dva z Prahy do Vídně, rezervujte si své místo v autobuse nebo vlaku a vyrazte s prvotřídním servisem RegioJet za zážitky.
  RegioJet


  Autobusy a vlaky RegioJet spojují denně Prahu a další města České republiky s nejvýznamnějšími metropolemi v blízkém i vzdálenějším zahraničí. Například z Prahy do Vídně a zpět jezdí vlaky a autobusy RegioJet 9x denně - se slevou 75 % cestují studenti vlakem již od 152 Kč - a to s veškerým servisem - včetně kávy zdarma a dalších služeb. Yeee!

  RegioJet


  Několikrát denně v každém směru kromě Vídně jezdí spoje RegioJet z Česka také do dalších evropských metropolí - Budapešti, Bratislavy, Drážďan či Berlína.

  Během cesty vás zahřejí horké nápoje zdarma, k dispozici máte internet a ke čtení denní tisk. Cestu si můžete krátit čtením, sledováním filmů či poslechem hudby ze zábavního portálu - buďto na svých zařízeních, nebo prostřednictvím obrazovek zabudovaných přímo v sedačkách.

  RegioJet

  Součástí jízdenky je automaticky rezervace konkrétního místa (místenka), kterou můžeš měnit či rušit až do 15 minut před odjezdem. Na nic radši nečekej a naplánuj si svůj výlet co nejdřív! 

  RegioJet


  Nejvýhodněji se jízdenky dají rezervovat a koupit na stránkách RegioJet, v prodeji jsou také na prodejních místech RegioJet a STUDENT AGENCY v České republice i v zahraničí. Mládež a studenti do 26 let nezapomenou uplatnit 75% slevu! O slevách čti více zde

  Soutěžní formulář najdete zde.

  Vyhrajte jízdenky do Vídně

  Na otázky můžete odpovídat od 27. listopadu 2018 do 2. prosince 2018 23:00

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Jízdenku do Vídně pro dvě osoby získá pět výherců, jejichž správná odpověď přijde 50., 75., 100., 120. a 130. v pořadí. Výherce bude zkontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři. POŘADATEL Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT. PODMÍNKY ÚČASTI Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže. UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely. V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník. Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele. Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele. Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.