Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • MISSIS Creamy | foto: Palírna U Zeleného stromu

  SOUTĚŽ: Vyhrajte dvě lahve Missic Creamy a k tomu vstupy na Jarmark OnaDnes.cz

  Už 16. března proběhne největší bazar v Česku. Jarmark OnaDnes.cz se uskuteční na Výstavišti v pražských Letňanech a jedním z partnerů je i Palírna U Zeleného stromu, která tu bude nabízet svůj krémový likér Missis Creamy.
  MISSIS Creamy


  V roce 2018 uvedla prostějovská Palírna U Zeleného stromu na trh novou řadu krémových likérů. Pod známou značkou MISSIS Creamy připravila novou recepturu, nový design etiket a také novou příchuť.

  Vývoj nové receptury trval bezmála jeden rok. Bylo odzkoušeno přes 100 různých vzorků, než se spotřebitelé shodli na finální variantě. Od začátku bylo jasné, že v produktu bude zastoupena pravá holandská smetana a whisky, čímž se MISSIS Creamy svou kvalitou a chutí posouvají k prémiovým krémovým likérům, ale stále za velmi příznivou cenu. Kvalitní suroviny, kvalita zpracování ve společnosti s historií výroby 500 let jsou zárukou lahodné a jemné chuti.

  Poslední dobou se také ukazuje, že konzumenti se nebojí zkoušet i jiné varianty příchutí, a tak Palírna U Zeleného stromu připravila novinku MISSIS Creamy slaný karamel. Tato originální chuť, kde karamelovou sladkost mírně potlačuje dozvuk jemné příjemné slanosti, která v kombinaci s pravou holandskou smetanou a whisky poskytuje dokonale vyvážený chuťový zážitek. A v tom je jeho výjimečnost.

  Novinka MISSIS Creamy slaný karamel doplňuje ucelenou řadu dalších oblíbených příchutí jako jsou Latte macchiato, čokoláda, vlašský ořech, višně v čokoládě a karamel.

  MISSIS Creamy


  Využití má řada MISSIS Creamů u nás celou škálu. Sám o sobě se pije jako mírně alkoholický nápoj, může se přidávat do kávy a vedle toho sloužit jako ingredience na zmrzlinové poháry a při přípravě cukrářských výrobků.

  Skvěle chutnají vychlazené nebo s kostkou ledu.

  S Óčkem nyní můžete vyhrát dvě lahve a k tomu dva vstupy formou guest listu na Jarmark OnaDnes.cz. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku. 

  Soutěžní formulář najdete zde.

  Palírna U Zeleného stromu
  MISSIS Creamy

  Vyhrajte dvě lahve Missic Creamy a k tomu vstupy na Jarmark OnaDnes.cz

  Na otázky můžete odpovídat od 11. března 2019 do 16. března 2019

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Dva likéry MISSIS Creamy a dva vstupy na Jarmark OnaDnes.cz získá pět výherců, jejichž správná odpověď přijde 50., 75., 100., 120. a 130. v pořadí. Výherce bude zkontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři. POŘADATEL Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT. PODMÍNKY ÚČASTI Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže. UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely. V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník. Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele. Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele. Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.