Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • Husí kůže 2: Ukradený Halloween | foto: Falcon

  SOUTĚŽ: Vyhrajte balíček k filmu Husí kůže 2: Ukradený Halloween

  Pokračování úspěšné strašidelné komedie Husí kůže přijde 17. ledna do českých kin. S Óčkem teď můžete vyhrát DVD prvního dílu Husí kůže, tašku k filmu Husí kůže 2 a dva lístky do multikina.
  Husí kůže 2: Ukradený Halloween


  Husí kůže je oblíbená knižní série čítající přes 200 knih. První film na jejich motivy měl úspěch, proto se tvůrci rozhodli pro pokračování s názvem Husí kůže 2: Ukradený Halloween.

  Sleduje osudy rodiny Quinnových – středoškolačky Sarah, jejího mladšího bratra Sonnyho a jejich matky - kteří zažívají zcela novou sérii strašidelných, napínavých a humorných příhod. Sonny se svým spolužákem a nejlepším kamarádem Samem ve svém volném sbírají nejrůznější vyhozené předměty. Zásluhou těchto aktivit se ovšem ocitnou přímo v centru pozornosti Slappyho, zákeřné břichomluvecké loutky z nevydané knihy ze série Husí kůže.

  Husí kůže 2: Ukradený Halloween


  Zpočátku se nezdá, že by Slappymu šlo o víc než pouze stát se součástí rodiny Quinnových, ale když poněkud překročí meze přijatelnosti, uvědomí si Sarah, Sonny a Sam, že musejí společně loutku zastavit. Slappy, posedlý touhou stát se členem jejich rodiny, se rozhodne vybudovat si „rodinu“ vlastní, unese Kathy a znovu oživí všechny své halloweenské přátele – včetně svého nového pobočníka, trolla Waltera.

  Husí kůže 2: Ukradený Halloween


  Zatímco se vlivem Halloweenu mění jejich ospalé domovské městečko v místo plné podivných nestvůr, jsou Sarah, chlapci a jejich soused pan Chu nuceni spojit své síly, aby Kathy a celé město zachránili před Slappyho zákeřnými plány.

  S Óčkem teď může pět z vás vyhrát balíček k filmu obsahující DVD prvního dílu Husí kůže, tašku k filmu Husí kůže 2 a dva lístky do multikina.

  Soutěžní formulář najdete zde.

  Vyhrajte balíček k filmu Husí kůže 2

  Na otázky můžete odpovídat od 7. ledna 2019 do 19. ledna 2019

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Balíček k filmu Husí kůže 2: Ukradený Halloween získá pět výherců, jejichž správná odpověď přijde 25., 75., 120., 160. a 220. v pořadí. Výherce bude zkontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři. POŘADATEL Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT. PODMÍNKY ÚČASTI Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže. UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely. V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník. Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele. Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele. Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.