Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • RegioJet | foto: 

  Vyhraj jízdenky do předvánoční Vídně! Soutěž s RegioJetem

  Dokážeš si představit, co vše obnáší práce stevarda ve vlaku? Pokud pravidelně cestuješ s RegioJetem, bude to pro tebe hračka. Pusť se s námi do soutěže. Když uhádneš odpověď, vyhraješ jízdenky a můžeš se těšit do krásné předvánoční Vídně na lahodný punč nebo vánoční nákupy v Primarku. Tak neváhej a pojď do toho!
  RegioJet

  A pozor! Pokud si chceš vydělat zajímavé peníze při škole, čti dál! Přivýdělek u nás najdeš v průběhu roku v různých oblastech – máš možnost pracovat jak brigádně, tak i na zkrácený úvazek. Můžeš se tak stát například našim stevardem ve vlacích nebo autobusech RegioJet a procestovat celou Evropu. Získáš cenné zkušenosti pro svůj profesní životopis, partu skvělých přátel a zážitky na celý život.

  RegioJet

  Brigádníkům se u nás postupem času otevírají dveře do dalších zajímavých oddělení napříč společností – mnoho našich manažerů si prací stevarda samo prošlo. Můžeš jít stejnou cestou třeba jako náš interní lektor Lukáš, který začínal jako stevard a dnes sám školí všechny zaměstnance RegioJetu v Česku i na Slovensku. Podívej se, jak vypadá běžný den stevarda z jeho pohledu.

  RegioJet

  Kde a jaké brigádníky aktuálně hledáme?

  · Stevard/ka ve vlaku z Brna

  · Stevard/ka ve vlaku z Prahy

  · Stevard/ka ve vlaku z Ostravy

  · Stevard/ka pro mezinárodní autobusové linky z Brna nebo Prahy

  SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ NAJDEŠ ZDE

  Vyhraj zpáteční jízdenku do Vídně

  Na otázky můžete odpovídat od 29. listopadu 2019 do 3. prosince 2019

  Soutěž ukončena, již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Zpáteční jízdenku do Vídně získají tři soutěžící, jejichž správná odpověď přijde 3., 25. a 89. v pořadí. Výherce bude zkontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další zde uvedené podmínky. Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely. V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník. Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele. Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu, je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele. Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.