Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • SOUTĚŽ: CHCEŠ MÍT NA SILVESTRA PARÁDNÍ OHŇOSTROJ? VYHRAJ BALÍČEK PYROTECHNIKY OD HIGHLIFE!

  Vánoční prskavky, římskou svíci, fontánu Bomber a kompakt 24 ran obsahuje balíček od HIGHLIFE.CZ, který teď můžeš s Óčkem vyhrát!
  Vánoční prskavky, římskou svíci, fontánu Bomber a kompakt 24 ran obsahuje balíček od HIGHLIFE.CZ, který teď můžeš s Óčkem vyhrát!

  ČTI TAKÉ: JUSTIN BIEBER A SELENA GOMEZ PLÁNUJÍ SPOLEČNÉ BYDLENÍ A DVOJITOU SVATBU!

  Ohňostroj


  HIGHLIFE.CZ připravuje ohňostroje na míru. Malé, velké i přímo velkolepé!

  Na www.highlife.cz najdeš veškerou pyrotechniku. Pokud si nevíš rady, můžeš se poradit s expertem na telefonu, případně zajít do kamenné prodejny, kterou najdeš v Metropoli Zličín.

  Nejprve si ujasni, k jakému účelu pyrotechniku chceš použít. Na oslavu narozenin malého dítěte se určitě nehodí silné petardy, stejně jako na velkou zahradní párty Vosičky nebo Bouchací kuličky. Někteří lidé si rádi efekty, jako římské svíce či fontány sami propojují, jiní vsadí na nejbezpečnější variantu a to jsou kompakty. Většina výrobků je určena pro venkovní použití, naleznete zde však i výrobky do interiéru.

  Dále musíš vědět, v jakém prostoru budeš pyrotechniku používat.

  Highlife

  Např. většina výrobků potřebuje otevřené nebe nad sebou, šikmé kompakty budou létat do stran pod úhlem 35-55%, musíte se vyhnout kontaktu s hořlavými materiály. Rovněž musíš mít zajištěný bezpečnostní okruh pro diváky.

  Důležitá je rovněž doba trvání efektu, jeho výška a samozřejmě požadovaný efekt.

  Můžeš zvolit pouze zvukový efekt různé intenzity, efekty různých tvarů a barev, efekty jednoduché či nejrůzněji kombinované.

  Velmi důležité je rovněž vybrat podle svého věku:

  Kategorie F1 je prodejná od 15 let

  Kategorie F2 od 18 let

  Kategorie F3 od 21 let

  Pro nejrychlejší výběr máš v eshopu www.highlife.cz připravené filtry.

  S Óčkem teď můžeš vyhrát balíček pyrotechniky. 

  Fotogalerie

  Soutěžní formulář najdeš zde


  Dodržuj BEZPEČNOSTNÍ DESATERO a pyrotechnika ti bude přinášet jen radost:

  • 1. Pyrotechniku odpaluj vždy střízlivý. Naprostou většinu úrazů si způsobí lidé pod vlivem alkoholu!
  • 2. Pyrotechnika nepatří do rukou dětem, které nedosáhly předepsaného věku, další významný faktor úrazovosti!
  • 3. Nepoužívej pyrotechniku v dosahu hořlavých látek.
  • 4. Po zapálení se nad pyrotechniku nenakláněj a nenechávej nad zapálenou pyrotechnikou žádnou část těla.
  • 5. Dodržuj věkový limit pro nákup a použití jednotlivých výrobků.
  • 6. Pyrotechniku používej jen k účelu, ke kterému byla vyrobena.
  • 7. Po zapálení pyrotechniky se od ní co nejrychleji vzdal.
  • 8. Dodržuj předepsaný bezpečnostní okruh, který je v případě nutnosti uveden na výrobku.
  • 9. Mysli na ostatní a buď ohleduplný jak k lidem, tak i ke zvířatům.
  • 10. Dodržuj všechny bezpečnostní údaje uvedené na výrobku.

  VYHRAJ BALÍČEK PYROTECHNIKY OD HIGHLIFE

  Na otázky můžete odpovídat od 21. listopadu 2017 do 23. listopadu 2017

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Balíček pyrotechniky od HighLife získají dva výherci, jejichž správná odpověď přijde 50. a 100. v pořadí! Výherce bude zkontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři. Výhru si může převzít jen osoba starší 18 let, případně mladší osoba v doprovodu rodičů v sídle společnosti MAFRA a.s.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.