Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • RegioJet | foto: 

  SOUTĚŽ: Vyhrajte kredit 500 korun pro sebe i kamaráda na jízdenky RegioJet!

  Cestujte levněji a s RegioJetem! Jak jistě víte, od tohoto září můžou děti, žáci, studenti a senioři uplatňovat slevu na jízdné ve výši 75 %, a to na vlaky i autobusy. S takovými cenami můžeš projíždět republiku křížem krážem! A vlakem se levněji dostaneš i za hranice! Navíc s Óčkem teď můžete vyhrát 500 Kč kredit na jízdenky pro sebe i svého kámoše, a jezdit si tak na nákupy a výlety, klidně i na otočku, jak ti bude libo. Yee!
  RegioJet


  Ještě než odpískáte konec léta, využijte možná posledních teplých dnů pro hezkou vyjížďku. S Regiojetem teď přece se 75% slevami.

  RegioJet


  Oproti původnímu žákovskému jízdnému se slevy netýkají pouze dojíždění mezi školou a místem trvalého bydliště; žáci a studenti je můžou využít k libovolným cestám po celé České republice, i na svých cestách do zahraničí, protože sleva platí i na vlakové spoje, které míří mimo Českou republiku.

  RegioJet jezdí aktuálně do více než 90 měst v Evropě, a se slevou je možné naplánovat si výlety třeba do Vídně, Bratislavy, Vysokých Tater nebo Košic. Chcete vědět více? Koukněte sem!

  Za méně peněz hodně muziky!

  Během cesty dostanete zdarma kávu, čaj nebo vodu, jak jste u Regiojetu prostě zvyklí. K přečtení je k dispozici denní tisk a cestu si můžete krátit sledováním filmů nebo poslechem hudby ze zábavního portálu - buďto na svých zařízeních, nebo prostřednictvím obrazovek zabudovaných přímo v sedačkách.

  RegioJet


  Nebojte, s námi si sednete!

  Zažíváte jinde běžně to, že si ve vlaku ani nesednete, jste otrávení, nudíte se, a tak na mobilu plýtváte svoje data? S RegioJetem tohle nehrozí. Součástí ceny jízdenky je vždy rezervace konkrétního místa (místenka), kterou můžete měnit či rušit až do 15 minut před odjezdem. Zarezervujte si místo, napojte se na naši Wi-Fi a cestu si prostě konečně užijte.

  RegioJet


  Nejvýhodněji kupujte jízdenky na stránkách RegioJet www.regiojet.cz. Nebo soutěžte s Óčkem, vyhrajte dvě kreditovky nabité na 500 Kč a jezděte po Česku, kam jen budete chtít! Stačí odpovědět na jednoduchou otázku.

  Soutěžní formulář najdete zde.

  Vyhrajte kredit 500 korun na jízdenky RegioJet!

  Na otázky můžete odpovídat od 26. září 2018 do 1. října 2018

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Dva vouchery na 500 korun kredit na jízdy vlakem s RegioJet získá pět výherců, jejichž správná odpověď přijde 50., 75., 100., 120. a 130. v pořadí. Výherce bude zkontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři. POŘADATEL Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT. PODMÍNKY ÚČASTI Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže. UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely. V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník. Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu. SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele. Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní. Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele. Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.