Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • UDG odehrají svůj první akustický koncert! Zúčastni se natáčení KB Acoustic stage!

  Další ze série unplugged koncertů Óčka je tady! Své největší hity odehraje v akustické podobě kapela UDG. Těšit se můžeš i na řadu hostů v čele s Michalem Hrůzou nebo Xindlem X. Před samotným koncertem proběhne showcase projektu KB Band Academy s vítěznou kapelou MECH.
  Další ze série unplugged koncertů Óčka je tady! Své největší hity odehraje v akustické podobě kapela UDG. Těšit se můžeš i na řadu hostů v čele s Michalem Hrůzou nebo Xindlem X. Před samotným koncertem proběhne showcase projektu KB Band Academy s vítěznou kapelou MECH.

  ČTI TAKÉ: NEJLEPŠÍ MOMENTY Z LETOŠNÍ KB BAND ACADEMY!

  UDG / KB ACOUSTIC STAGE

  UDG / KB ACOUSTIC STAGE

  Během koncertu proběhne speciální glitter vizuální show v podání Rataj Art & Colours Heroes. 

  Óčko bude celý koncert natáčet a odvysílá ho v roce 2018. Záznam vyjde i na CD a DVD.

  Koncert se koná 11. prosince 2017 od osmi večer v pražských Holešovicích. Partnerem projektu je Komerční banka.

  VIDEO: UDG - HVĚZDÁŘ:  Na koncert nelze koupit žádné lístky. Pokud chceš zažít tento koncert naživo a zúčastnit se natáčení na nic nečekej a zajisti si místo v publiku tím, že odpovíš na naši otázku a přesvědčíš nás! Ve hře je pouze 50 vstupů pro Óčkaře! Ty nejlepší odpovědi vybereme a ozveme se se všemi podrobnostmi k účasti – vstupy budou plus jedna, takže můžeš vzít někoho s sebou. 

  #kbacousticstage

  #coloursheroes

  https://www.facebook.com/RatajARTlive

  SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ NAJDEŠ TADY!

  Připomeň si minulé ročníky akustických koncertů:  UDG ODEHRAJÍ SVŮJ PRVNÍ AKUSTICKÝ KONCERT! ZÚČASTNI SE NATÁČENÍ KB ACOUSTIC STAGE!

  Na otázky můžete odpovídat od 16. listopadu 2017 do 4. prosince 2017

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  50 autorů ÓČKO porotou vybraných nejoriginálnějších odpovědí získá vstup pro sebe a jednoho člověka. Výherci budou zkontaktováni na základě údajů jimi uvedených ve formuláři.

  PORADATEL
  Poradatelem souteže je spolecnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSC 150 00, IC: 26509911, zapsané v obchodním rejstríku vedeném Mestským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Spolecnost Stanice O, a.s., je clenem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚCASTI
  Úcastník souteže (dále jen „úcastník“ nebo „soutežící“): Osoba, která je obcanem Ceské nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydlište a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Prihlášením do souteže, prípadne nahráním fotografie na instagramový profil zpusobem níže uvedeným, vyjadruje úcastník souhlas s temito podmínkami. Souteže se nemohou zúcastnit zamestnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této souteže.

  UDELENÍ PRÁV A ODPOVEDNOST
  Každý úcastník poskytuje poradateli absolutní právo upravovat, pozmenovat, zverejnovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádrení, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly úcastníkem poskytnuty ve spojení se souteží, a to prostrednictvím libovolného média, jakýmkoli zpusobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím úcastníkem poskytnutých materiálu se vztahuje i na komercní a marketingové úcely.

  V prípade, že bude úcastník porizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovnež souhlasit s podmínkami souteže, které se na ne mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledne osobních údaju a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpecit úcastník.

  Úcastník rovnež odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným zpusobem porušovat právní predpisy, nebude zjevne urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno poradatele resp. jeho produktu. V prípade, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno poradatele, vyzve poradatel úcastníka k jejímu odstranení, címž není dotcena odpovednost úcastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJU
  Prihlášením do souteže vyjadruje její úcastník souhlas se zverejnením svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od úcastníka, vyjma dat verejne dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ne ochrana podle zákona c. 101/2000 Sb. o ochrane osobních údaju. Úcastí v souteži dává soutežící souhlas se zpracováním osobních údaju. Osobní údaje nebudou predávány tretím osobám, budou použity pro úcely zpracování souteže a budou zapracovány po dobu souteže. Rozsah zpracovaných údaju vyplývá z rozsahu poskytnutých údaju úcastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTEŽE A PROHLÁŠENÍ PORADATELE
  Poradatel souteže si vyhrazuje právo pravidla souteže kdykoli zmenit, soutež zkrátit, prodloužit ci bez náhrady ukoncit, a to v prubehu celého trvání souteže. Pokud úcastník poruší tyto podmínky, muže být poradatelem bez dalšího vyloucen ze souteže, címž není dotceno právo poradatele na náhradu škody ci jiné právní kroky k ochrane jeho oprávnených zájmu. Vyloucení ze souteže nemá vliv na již udelené souhlasy úcastníka dle techto podmínek.

  Výsledky souteže jsou konecné, bez možnosti odvolání. Úcast v souteži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konecné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci poradatele.

  Poradatel nese odpovednost pouze za úhradu tech daní a poplatku, ke kterým je ze zákona povinen, vcetne úhrady srážkové dane, nebude-li plnení od dane osvobozeno. Poradatel nenese odpovednost za jakékoliv dane ci poplatky, které by mohly vzniknout na strane úcastníka souteže. Úcastník souteže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potrebné poradenství ohledne daní.
  Poradatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly zpusobeny porušením právních povinností ze strany poradatele.