Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • Registrace

  nebo zadejte

  Na emailovou adresu vám pošleme potvrzení o registraci. Email zároveň slouží jako přihlašovací jméno. Přihlášení je možné až po potvrzení.

  Pravidla

  1. Provozovatelem zpravodajského portálu iDNES.cz, http://www.idnes.cz, je MAFRA, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, Praha 5.
  2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek iDNES.cz a služeb iDNES.cz se vyžaduje registrace, zaregistrovat se může i takový návštěvník stránek iDNES.cz, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
  3. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
  4. Registrace není zpoplatněna.
  5. Při registraci vyžaduje provozovatel jméno a příjmení registrovaného. Registrovaný je povinen sdělovat údaje pravdivě a úplně.
  6. V případě pochybností o totožnosti registrovaného může redakce vyžadovat doložení pravosti uvedených údajů. Během této doby bude účet registrovaného pozastaven.
  7. Při poskytnutí falešných údajů bude účet trvale zablokován a uživateli nebude umožněna další registrace.
  8. Vícenásobná registrace není povolena, provozovatel má právo smazat duplicitní účty.
  9. MAFRA, a.s. si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
  10. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
  11. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je MAFRA, a.s. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich interního využití, jakož i pro markentingové účely své vlastní a/nebo osob, které MAFRA, a.s. přímo či nepřímo ovládá, či které společnost MAFRA, a.s. přímo či nepřímo ovládají či jinak patří do stejného majetkového společenství jak MAFRA, a.s. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat. V takovém případě registraci MAFRA, a.s., registraci zruší a odstraní příslušná uložená data.
  12. Nakládání s osobními údaji se řídí pravidly mediální skupiny MAFRA vytvořené v souladu s platnými zákony.
  13. Návštěvník iDNES.cz se zavazuje při návštěvě stránek iDNES.cz dodržovat „návštěvní řád“, a to jak obecný, tak zvláštní pro určité části či stránky, případné porušení může mít za následek zrušení registrace.
  14. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.
  15. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele iDNES.cz a to zaškrtnutím pole „Ano, souhlasím“.
  16. MAFRA, a.s. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky iDNES.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.
  Ověřovací kód uvidíte pouze se zapnutými obrázky
  Přehrát kód z obrázku