Vyhrajte lahve nefiltrovaného Grezzone a filtrované Frizzante od Víno prosím. | foto: vinoprosim

SOUTĚŽ: Vyhrajte lahve nefiltrovaného Grezzone a filtrovaného Frizzante!

Nefiltrované prosecco?! Proč tohle Italové pijí? Zjistětě víc a sami ochutnejte. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku a můžete vyhrát nefiltrované Grezzone a filtrované Frizzante.
Vyhrajte lahve nefiltrovaného Grezzone a filtrované Frizzante od Víno prosím.

Tradiční postup výroby

Je vyrobeno tradičním postupem, kdy se víno ponechá na kalech – v překladu italsky col fondo (francouzsky sur lie). Kvasinky spadají na dno, kde vytvoří sediment, který se už neodstraňuje. Toho si všimnete i po nalití do sklenky. Nečekejte žádný lektvar Harryho Pottera, prosecco je jen lehce zakalené.

Bez bolení hlavy, žádný cukr

Všechna nefiltrovaná prosecca jsou zcela suchá, bez zbytkového cukru a spadají do kategorie „Brut Nature.“ Pokud si ho dopřejete v rozumné míře, nebude vás druhý den bolet hlava právě díky tomu, že neobsahuje v podstatě žádný zbytkový cukr. A od trenéra, který dohlíží na váš přísun kalorií, to také neschytáte.

Víno prosím přiváží vína z rodinných vinařství.

Nové chutě

Výsledné prosecco je jemně perlivé, s ovocnou vůní a jemnou kyselostí. Někomu může vzdáleně připomínat cider, kdyby vyměnil jablka a hrušky za citrusové plody.

Jak chutnalo první prosecco?

Je velmi pravděpodobné, že takhle nějak chutnalo prosecco ještě před tím, než se přišlo s moderním procesem filtrování a odstraňování zbytků částic a usazenin. Můžete tedy s námi podniknout výpravu do doby, kdy prosecco popíjeli naši předci.

Víno prosím přiváží vína z rodinných vinařství.

Kde ochutnat nefiltrované prosecco?

V běžné síti supermarketů na tento druh prosecca moc nenarazíte, protože se nevyrábí v tak velkém množství. Za to v menších italských rodinných vinařstvích, které pro český trh objevují například manželé Fialkovi z eshopu Víno prosím, rozhodně. Jsou to nezmaři, kteří své rodinné dovolené již téměř deset let tráví na cestách po celé Itálii. Několikrát do roka připravují i zážitkové degustace. Takže na vás kromě vína, delikates i nádherné atmosféry degustačního salónku v Praze Holešovicích, čeká zajímavé vyprávění z cest. Můžete se s nimi vypravit na Sardinii a do oblasti Piemontu. Novinka nefiltrované prosecco Grizzone z oblasti Valdobbidene nebude chybět. Více informací se dozvíte na jejich Facebooku nebo Instagramu.

Soutěžní formulář najdete zde.

Vyhrajte lahve nefiltrovaného Grezzone a filtrovaného Frizzante!

Na otázky můžete odpovídat od 11. října 2023 do 17. října 2023

Soutěž ukončena, již není možné odpovídat.

Pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení

 1. Tato obecná pravidla čtenářských a marketingových soutěží MAFRA, a.s. upravují základní soutěžní pravidla soutěží pořádaných společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „organizátor“).
 2. Pokud je v podrobných pravidlech soutěže uveden další spoluorganizátor, pak tento spoluorganizátor obvykle poskytuje svým jménem a na své náklady výhry do soutěže a zajišťuje jejich doručení a případné reklamace. Může získat také seznam účastníků soutěže.
 3. Soutěže probíhají obvykle na území České republiky.
 4. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky a podmínky stanovené v podrobných pravidlech soutěže. K akceptaci těchto pravidel dochází tím, že daná osoba odešle odpověď na soutěžní otázku, odešle příspěvek do soutěže či jinak jednoznačně projeví svoji vůli se soutěže zúčastnit.
 5. Kontakty pro účely účasti v soutěži jsou uvedeny v podrobných pravidlech soutěže. Adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je zejména osobni.udaje@mafra.cz.
 6. Není-li v podrobných pravidlech soutěže uvedeno jinak, soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let, jež je v potřebném rozsahu svéprávná. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a spoluorganizátora a osoby jim blízké.
 7. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
 8. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na internetové adrese soutěže.
 9. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
 10. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

II. Mechanismus soutěže

 1. Mechanismus soutěží je uveden v podrobných pravidlech příslušné soutěže či na informační stránce soutěže, případně je uveřejněn v médiu, jehož se soutěž týká.
 2. Soutěž je určena pro běžné účastníky, proto je zakázáno používání jakýchkoliv automatických systémů pro přihlašování do soutěže či hlasování v ní (tzv. robotů). Organizátor si vyhrazuje právo v případě podezření na použití automatického systému taková přihlášení do soutěže vyřadit, resp. k nim v jím určeném rozsahu nepřihlížet.
 3. Organizátor si vyhrazuje právo bez dalšího oznámení vyřazovat podle svého uvážení ty přihlášky do soutěže, u nichž je podezření na duplicitu či jinou manipulaci s nimi.
 4. Není-li u konkrétní soutěže uvedeno jinak, výherci se určují losováním provedeným organizátorem.
 5. U soutěží, jejichž součástí je kreativní prvek, jsou výherci vybráni komisí podle nejoriginálnějšího zaslaného kreativního prvku.
 6. U soutěží, jejichž součástí je splnění dovednostních úkolů, jsou výherci vybráni podle toho, kdo nejlépe úkol splní. Splní-li dovednostní úkol stejně více účastníků, bude konečný výherce vybrán z těchto osob losováním, nebude-li u konkrétní soutěže uvedeno jinak.
 7. U soutěží, o jejichž výherci rozhoduje hlasování čtenářů/diváků, získá výhru ta osoba, jež získá nejvyšší počet hlasů. V případě shodného nejvyššího počtu hlasů rozhodne o výherci losování. Organizátor si u takovýchto soutěží vyhrazuje právo bez dalšího zkrátit či změnit dříve oznámenou dobu hlasování a vyřazovat podle svého uvážení hlasy, u nichž je podezření na duplicitu či jinou manipulaci s nimi.

III. Výhry a jejich předání

 1. Výhry v soutěži jsou uvedeny v podrobných pravidlech soutěže případně na informační stránce soutěže či u vyhlášení soutěže.
 2. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím e-mailu či jiným vhodným způsobem do 10 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. Výhry budou výhercům předány organizátorem nebo spoluorganizátorem doručením na běžnou doručovací adresu v České republice, kterou výherci za tímto účelem sdělí. Pokud výherce nesdělí takovou adresu, je povinen si výhru vyzvednout na svoje náklady v místě určeném organizátorem do 60 dnů ode dne, kdy mu bude takové místo sděleno, jinak výhra propadá.
 3. Výhry jsou uvedeny brutto. Výherci jsou povinni řádně a včas splnit veškeré, zejména daňové povinnosti, které jim podle právních předpisů vzniknou získáním výhry. Výherci berou na vědomí, že organizátor/spoluorganizátor je oprávněn strhnout z vyplácené odměny příslušnou srážkovou daň, neurčí-li organizátor/spoluorganizátor výslovně, že tuto daň za výherce uhradí.
 4. Výměna věcných výher za peněžitou výhru není možná.
 5. Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí.
 6. Poskytuje-li výhry spoluorganizátor, činí tak na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Veškeré nároky týkající se výher je v takovém případě nutné uplatňovat přímo u spoluorganizátora.

IV. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 1. Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce (např. z předání výhry) ve svých médiích v souvislosti s informováním o soutěži a propagací jím pořádaných soutěží.
 2. V případě soutěží, jejichž principem bude zveřejňování příspěvků účastníků, budou uveřejněny příspěvky všech účastníků vč. jejich jména, příjmení a případně dalších potřebných údajů.
 3. Zasláním příspěvku do soutěže účastník potvrzuje, že:
 • je jeho autorem a toto dílo je původní,
 • je oprávněn zahrnout do příspěvku osoby v příspěvku zobrazené či jinak zmíněné, tzn. zejména tyto osoby souhlasily v případech, kdy je jejich souhlasu třeba, se svým uvedením v příspěvku,
 • uveřejněním příspěvku v rozsahu předpokládaném v pravidlech soutěže nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
 • uveřejněním příspěvku v rozsahu předpokládaném v pravidlech soutěže nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
 • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití příspěvku (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání příspěvku uspokojeny.
 1. Zasláním příspěvku do soutěže účastník uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití příspěvku ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití příspěvku je organizátor oprávněn jej užít vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě (tj. v jaké byl účastníkem odevzdán), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou příspěvku, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (příspěvek) upravovat a jinak měnit.
 2. Poučení o zpracování osobních údajů v souvislosti se soutěží naleznete zde.

V. Vyloučení účastníka ze soutěže

 1. Účastník je povinen ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora. To platí rovněž pro pokyny organizátora, týkající se osobní účasti výherce na předání odměny. V opačném případě je organizátor oprávněn účastníka ze soutěže vyloučit. Organizátor je dále oprávněn ze soutěže vyloučit účastníka, který jedná v rozporu s obsahem nebo smyslem těchto pravidel, nedodrží povinnosti v nich stanovené, nesplňuje podmínky účasti či jedná v rozporu s právními předpisy anebo dobrými mravy.
 2. Účastník je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci (zejména jméno, příjmení, adresu, datum narození, telefonní číslo, e-mail) a bez odkladu sdělit organizátorovi jejich změnu. Nesdělí-li účastník údaje podle předchozí věty, uvede-li údaje nepravdivé, nelze-li na základě dostupných údajů účastníka v tuzemsku kontaktovat nebo identifikovat, je organizátor oprávněn tohoto účastníka vyloučit ze soutěže. Ustanovení předchozích vět se týká obdobně údajů nezbytných pro poskytnutí odměny, včetně čísla bankovního účtu, má-li být odměna vyplacena bezhotovostním převodem.
 3. Vyloučením ze soutěže účastník ztrácí práva plynoucí z účasti v soutěži a případnou výhru, která tak propadá. Vyloučí-li organizátor ze soutěže výherce, není povinen soutěž opakovat. Organizátor není povinen účastníka o jeho vyloučení ze soutěže informovat; učiní tak však na žádost účastníka Hry.
 4. Zjistí-li organizátor, že se soutěže účastní osoba, která nesplňuje podmínky účasti či je vyloučena z účasti v soutěži, platí ustanovení předchozího odstavce obdobně.

V. Podrobná pravidla soutěže

Ustanovení podrobných pravidel příslušné soutěže mají přednost před těmito obecnými pravidly.

HLASUJTE V KITKAT ÓČKO CHART