Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • #POŠLIKOMENT
 • Živě
 • Promotion
 • DonnaHAIR ti pomůže ke krásným vlasům | foto: 

  SOUTĚŽ: Toužíš po krásných a hustých vlasech? Soutěž s námi o DonnaHAIR!

  Chceš oslnit své okolí zdravou a hustou hřívou? Ale tvoje vlasy jsou po horkém a slunečném létě polámané a bez lesku? Neutrácej horentní sumy za kadeřníka či drahé šampony, které stejně nepomáhají. Místo toho soutěž s Óčkem o doplněk stravy DonnaHAIR!
  Chceš oslnit své okolí zdravou a hustou hřívou? Ale tvoje vlasy jsou po horkém a slunečném létě polámané a bez lesku? Neutrácej horentní sumy za kadeřníka či drahé šampony, které stejně nepomáhají. Místo toho soutěž s Óčkem o doplněk stravy DonnaHAIR!

  ČTI TAKÉ: CO ŘÍKÁ SELENA GOMEZ O GAME OF THRONES? LÍBÍ SE JÍ JOHN SNOW?

  DonnaHAIR ti pomůže ke krásným vlasům

  Vlasy tvoří z 90 % bílkovina, která se nazývá keratin, jejímiž základními stavebními kameny jsou aminokyseliny – ty jsou pro strukturu vlasu klíčové. Jediná tobolka DonnaHAIR® doplní tvé vlasy ne o jednu aminokyselinu, ale dokonce o tři – methionin, cystein a tyrosin. Navíc je přípravek obohacen také o extrakt z kopřivy dvoudomé, která tvorbu keratinu podporuje.

  Co všechno tento přípravek umí?

  Díky obsaženému biotinu, zinku a extraktu z přesličky polní napomáhá DonnaHAIR® při zvýšeném vypadávání vlasů, podporuje jejich normální růst a udržuje vlasy pevné a kvalitní. Vitamin A pak přispívá k tomu, aby bylo dobře postaráno i o pokožku hlavy.

  DonnaHAIR ti pomůže ke krásným vlasům

  Pro koho je DonnaHAIR® určen?

  · pro ženy trpící nadměrným vypadáváním, třepením a lámáním vlasů,

  · pro ty, kdo si častým barvením a žehlením poškodily své vlasy,

  · pro všechny, kteří chtějí vrátit svým vlasům lesk a objem.

  DonnaHAIR

  DonnaHAIR®- to je komplexní péče o tvoje vlasy. Víc najdeš na ww.donnahair.cz.

  Soutěžní formulář najdeš zde.

  TOUŽÍŠ PO KRÁSNÝCH A HUSTÝCH VLASECH? SOUTĚŽ S NÁMI O DONNAHAIR!

  Na otázky můžete odpovídat od 25. září 2017 do 28. září 2017

  Soutěž ukončena, již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Balení DonnaHair vyhrají čtyři výherci, jejichž správná odpověď přijde 40.,75., 115. a 135.v pořadí! Výherce bude zkontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.