Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • BLEND 42 VODKA PARKOUR CUP - tepláky pánské | foto: 

  SOUTĚŽ: VYHRAJ TEPLÁKY, TRIČKO, MIKINU A ČEPICI PODEPSANOU HVĚZDOU ČESKÉHO PARKOURU TARYM!

  Taryho můžeš vidět už 24. června na BLEND 42 VODKA PARKOUR CUP v Českých Budějovicích, který je součástí neoficiálního mistrovství České republiky v parkouru. S Óčkem můžeš vyhrát cool ohoz s jeho vlastnoručním podpisem.
  Taryho můžeš vidět už 24. června na BLEND 42 VODKA PARKOUR CUP v Českých Budějovicích, který je součástí neoficiálního mistrovství České republiky v parkouru. S Óčkem můžeš vyhrát cool ohoz s jeho vlastnoručním podpisem.

  ČTI TAKÉ: ANSEL ELGORT SE ZASNIL NAD „HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY“! JAK VZPOMÍNÁ NA NATÁČENÍ?

  Tary, vlastním jménem Taras Povoroznyk je největší hvězdou českého parkouru a zasedne v sobotu v hodnotící porotě na BLEND 42 VODKA PARKOUR CUP v Českých Budějovicích.

  Akce začíná v 13:00 na Náplavce u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích a bude opravdová pecka. V rámci 3. podniku neoficiálního mistrovství České republiky ve street parkouru BLEND 42 VODKA PARKOUR CUPu do Českých Budějovic zavítá česká špička vyznávající tento adrenalinový životní styl. Chybět nebude ani následná after-party s DJ ́s v klubu K2. Více informací najde na b42vparkourcup.cz.

  BLEND 42 VODKA PARKOUR CUP

  „Parkour není sport, je to životní styl. Vyznáváme svobodu a volnost pohybu a chceme, aby to mohlo zažít co nejvíce lidí. Naší snahou je popularizovat tento životní styl, který ze své podstaty podporuje fyzický i mentální rozvoj. Myslím, že se bude na co dívat a že akce přiláká nejen aktivní parkouristy, ale všechny, které zajímá volnost pohybu a překonávání nejen překážek, ale i možností lidského těla,“ říká Taras „Tary“ Povoroznyk, který předvede návštěvníkům i své nejlepší kousky.

  A ty teď můžeš vyhrát tepláky, tričko, mikinu a čepici s jeho podpisem. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku.

  Výherce:

  Kamil Tichý

  Soutěžní formulář najdeš zde.

  Fotogalerie

  Na Náplavce budou mít lidé možnost seznámit se s podivnými slovy jako Demitour, Planche nebo Roulade, což jsou názvy jednotlivých technik. Do Českých Budějovic pak zavítají i taková jména českého parkouru jako například Pavol „Paul“ Sadvár, Vladimir „Vova“ Koldaev, Sebastian „Seboss“ Hlava nebo Tomáš „Tomas“ Slonka. Neoficiálního závodu v parkouru se vedle špičkových závodníků mohou zúčastnit také amatéři starší 18 let, kteří v ulicích Českých Budějovic nebo jiných měst provozují parkour nebo freerun.

  Akce začíná ve 13:00 registrací účastníků a volnými tréninky. Přihlášení parkouristé budou absolvovat vymezenou dráhu na čas a ve druhém kole předvedou volnou sestavu svých akrobatických kousků. „Závody budou proložené také exhibicí špičkových českých parkouristů. Po vyhlášení výsledků se uskuteční after-party s DJ ́s v klubu K2,“ doplnil Tomáš John. Celá akce je po celou dobu otevřená veřejnosti starší 18 let, a vstup je zdarma a k tomu jako dárek B42V energetický nápoj.

  Vyhraj oblečení BLEND 42 VODKA PARKOUR CUP

  Na otázky můžete odpovídat od 21. června 2017 do 23. června 2017

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Tepláky, tričko, mikinu a čepici vyhrává výherce, jehož správná odpověď přijde 42. v pořadí! Výherce bude zkontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.