Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • SOUTĚŽ: O5 a RADEČEK hrají i tento rok na střechách! Vyhraj setkání s kapelou!

  Kapela z jesenických hor O5 a Radeček, která o sobě v poslední době dala vědět hlavně úspěšnými hity Vloupám se nebo Máš mě na svědomí, připravila i tento rok unikátní turné blízko nebe. V Praze odehraje koncert na střeše obchodního domu Kotva ve čtvrtek 25. května. A my máme pro jednoho z vás a jeho doprovod exkluzivní možnost setkání s kapelou!
  Kapela z jesenických hor O5 a Radeček, která o sobě v poslední době dala vědět hlavně úspěšnými hity Vloupám se nebo Máš mě na svědomí, připravila i tento rok unikátní turné blízko nebe. V Praze odehraje koncert na střeše obchodního domu Kotva ve čtvrtek 25. května. A my máme pro jednoho z vás a jeho doprovod exkluzivní možnost setkání s kapelou!

  ČTI TAKÉ: NOVÝM KLUKEM TERI BLITZEN JE O PÁR LET STARŠÍ PRAŽSKÝ DJ! HODÍ SE K SOBĚ?

  O5 a Radeček

  O5 a Radeček

  Aktuální videoklip Budu rád:  Videoklip se záběry z loňského Turné na střechách:  Turné na střechách odstartovalo 17. května v Brně, následují zastávky v Šumperku, Zábřehu, Zlíně, Hradci Králové, Praze, Přerově a v Liberci. Koncerty, které se odehrávají na střechách či střešních terasách, mají omezenou kapacitu.

  O5 a Radeček

  O5 a Radeček

  Diváci tak zažijí ojedinělou atmosféru v bezprostředním kontaktu s kapelou a to na místech, ze kterých uvidí své město z ptačí perspektivy. Hudební vystoupení „Radečků“ doplní mluvené slovo, které posluchače například provede dvacetiletou historií kapely. A že je o co stát, o tom by mohli vyprávět lonští návštěvníci, které svými historkami členové kapely bavili mezi jednotlivými písničkami, i dlouho po skončení koncertu.

  O5 a Radeček

  O5 a Radeček

  Ačkoliv turné navazuje na svou loňskou úspěšnou premiéru, tradice se z něho nestane. „Nechceme se opakovat a ušít si na sebe bič nějaké povinné tradice. Chceme si nechat ten luxus svobody, abychom mohli vymýšlet zase nové věci,“ vysvětluje zpěvák Tomino. Hostem jednotlivých zastávek bude zpěvačka Sabina Křováková.

  Vstupenky jsou k dostání na TicketLIVE.cz. Polovina zastávek je již vyprodaná!

  O5R: Turné na střechách 2017

  • 17. 5. 2017 / BRNO / hotel Vista / 19:30 - VYPRODÁNO
  • 18. 5. 2017 / ŠUMPERK / hotel Elegance / 17:00 a 19:30 - OBA VYPRODÁNO
  • 21. 5. 2017 / ZÁBŘEH / kavárna Lucerna / 17:00 a 19:30 - OBA VYPRODÁNO
  • 23. 5. 2017 / ZLÍN / 14|15 Baťův Institut / 19:00
  • 24. 5. 2017 / HR. KRÁLOVÉ / knihovna / 19:00
  • 25. 5. 2017 / PRAHA / OD Kotva, terasa T-Anker / 19:00
  • 26. 5. 2017 / PŘEROV / OC Galerie / 19:30
  • 8. 6. 2017 / LIBEREC / KC Vratislavice 101010 / 19:30

  Více info na www.o5.cz.

  Výherce:

  Radim Filipovský

  Odkaz na soutěžní formulář najdeš tady.

  Fotogalerie

  SOUTĚŽ: O5 A RADEČEK HRAJÍ I TENTO ROK NA STŘECHÁCH! VYHRAJ SETKÁNÍ S KAPELOU!

  Na otázky můžete odpovídat od 19. května 2017 do 24. května 2017

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Setkání s kapelou O5 a Radeček v Praze pro sebe a jednoho dalšího člověka (doprovod) získá výherce, jehož správná odpověď přijde jako 30. v pořadí! Výherce bude zkontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.