Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • ekompilace.cz | foto: ekompilace.cz

  SOUTĚŽ O BALÍČKY EKOMPILACE - HUDEBNÍHO PROJEKTU NA PODPORU TŘÍDĚNÍ ODPADU!

  Ekompilace je projekt na podporu třídění odpadu a nadějných regionálních kapel. Vyhraj jeden ze tří dárkových balíčků, který obsahuje mimo jiné i letošní CD EKOMPILACE!

  Ekompilace je hudební projekt, který je zaměřený také na šíření povědomí o třídění odpadu, recyklaci a uvědomělém chování k životnímu prostředí.

  Jedná se o kompilační CD, na kterém je dán prostor mladým a zajímavým kapelám nahrát dva songy ve studiu Franz Kavkaz a možnost zahrát si na několika z celkem šesti jednodenních festivalů Ekompilace po menších městech ČR. Výsledné CD pak bude zdarma k dispozici na všech festivalech Ekompilace, které zavítají celkem do šesti měst ČR.

  Zbývající termíny
  TOURNÉ EKOMPILACE 2016:

  • 2.9. Sokolov
  • 9.9. Frýdlant nad Ostravicí
  • 16.9. Prachatice
  • 17.9. Domažlice

  Dlouhodobým partnerem je infotainmentový web Samosebou.cz. FB projektu: https://www.facebook.com/Ekompilace/

  Tata Bojs

  Tata Bojs

  Pro návštěvníky je letos připravena spousta novinek. Na každé akci je již od odpoledních hodin doprovodný edukační program. Od lektorů projektu samosebou.cz se tam dozvíte spoustu novinek o životním prostředí, pobavit se můžete i u hudební recyklace ve formě Live jukebox stage a připraven bude i bubenický workshop.

  ekompilace.cz

  ekompilace.cz

  Těšit se můžete na TATA/BOJS a také na kapelu Zrní! „Je skvělý, že se díky Ekompilaci dostaneme i do menších regionálních měst, kde se obvykle velké letní festivaly nekonají. Těšíme se i na společné koncerty s kapelou Zrní, kterou máme rádi. Chystáme se hrát písně starší i novější, hitovky i vykopávky a možná bude i překvapení v podobě hosta,“ říká k projektu Milan Cais z TATA/BOJS.

  Do několika měst již festival zavítal v minulých letech s kapelami jako Rybičky 48, Wohnout a Vypsaná Fixa. Projekt se do některých měst tedy vrátí, ale s novým programem a bude bohatší po hudební i vzdělávací stránce.

  Má to smysl, třiďte odpad!

  Fotogalerie

  SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ NAJDEŠ TADY!

  Co můžeš vyhrát?

  Součástí každého ze tří soutěžních balíčků jsou tyto dárky:

  • CD EKOMPILACE 2016
  • SLUNEČNÍ BRÝLE (s dřevěnými nožičkami)
  • LEDVINKA na běhání s reflexními prvky
  • BAREVNÉ TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU
  • KNÍŽKA (Vše co potřebujete vědět o odpadech)
  • CESTOVNÍ SÁČKY NA TŘÍDĚNÍ
  • DVD RECYKLOVANÁ HUDBA

  SOUTĚŽ O BALÍČKY EKOMPILACE - HUDEBNÍHO PROJEKTU NA PODPORU TŘÍDĚNÍ ODPADU!

  Na otázky můžete odpovídat od 31. srpna 2016 do 4. září 2016

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Balíčky EKOMPILACE získají autoři 10., 30. a 50. správné odpovědi. Výherci budou zkontaktováni na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2016.