Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • Léto lásky 2016 | foto: facebook

  SOUTĚŽ O 5x2 VSTUPENKY NA FESTIVAL PIGYÁDA - LÉTO LÁSKY! VYSTOUPÍ SLZA, CHINASKI, EWA FARNA, MIRAI, XINDL X A DALŠÍ!

  Zábavný rodinný festival Pigyáda - Léto lásky se uskuteční druhý srpnový víkend v ŠIKLANDU na Vysočině – Zvole nad Pernštejnem! Vyhraj vstupy a buď u toho! Pigyáda - Léto lásky je festival, který ti rozbuší srdce!

  Festival se ponese v duchu oslav lásky, přátelství, hudby, zábavy a barev s odkazem na hnutí hippies ze 70. let. Návštěvníci se ve dnech 12. - 14. 8. mohou těšit na dvě stage, na kterých vystoupí více než 15 tuzemských umělců, mezi nimiž jsou například kapely Chinaski, Jelen, Miro Žbirka, Slza, Eddie Stoilow nebo zpěvák Xindl X.

  Celá show pak bude doprovázena akrobatickými a kouzelnickými vystoupeními, světelnými efekty a nebude chybět ani ohňostroj. Moderátory festivalu Pigyáda - Léto lásky budou tváře Evropy 2, Zorka Hejdová a Pavel Cejnar.

  Rozpis vystoupení jednotlivých interpretů a celý program najdeš tady!

  Na festivalu zazní i tenhle hit!
  Summer All Stars - Léto lásky ft. Slza:

  Pigyáda - Léto lásky vnímáme jako český hudebně zábavný unikát zejména pro rodiny. Přizpůsobili jsme koncept i dramaturgii festivalu tak, aby pobavil pětileté, patnáctileté i padesátileté. Festival se ponese v duchu radosti, pohody a lásky. Budeme tančit, zpívat a bavit se. Prostě ideální příležitost sejít se a užít si festival Léto lásky s nejlepšími českými interprety!“, prozrazuje organizátor. „Láska je odpověď“, řekl John Lennon. Léto lásky je tu a bude stát za to!

  Festival Léto lásky 2016

  Festival Léto lásky 2016

  https://www.leto-lasky.cz/

  https://www.facebook.com/letolasky/

  https://www.instagram.com/letolaskycz/

  Fotogalerie

  SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ NAJDEŠ TADY!

  SOUTĚŽ O 5x2 VSTUPENKY NA FESTIVAL PIGYÁDA LÉTO LÁSKY!

  Na otázky můžete odpovídat od 1. srpna 2016 do 7. srpna 2016

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Dvě vstupenky na festival Pigyáda - Léto lásky získají autoři autor 20., 30., 50., 100. a 150. správné odpovědi! Výherci budou zkontaktováni na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2016.