Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • Nerve: Hra o život | foto: YouTube

  SOUTĚŽ o 50 vstupů do sálu 4DX! Nový filmový vlog Óčka startuje předpremiérou kinohitu Nerve: Hra o život!

  Ve spolupráci se Cinema City jsme pro Óčkaře připravili speciální předpremiéru filmu v 4DX, kde proběhne zároveň natáčení prvního dílu nového óčkařského filmového vlogu „Cinema geek“! Vyhraj a přijď se s námi potkat i ty!

  Pojď s Óčkem do kina! Máme pro tebe předpremiéru filmu Nerve: Hra o život! O co v tomhle dobrodružném krimi thrilleru s krásnou Emmou Roberts a skvělým Davem Franco jde?

  ČTI TAKÉ: TOP 15 NEJLÉPE PLACENÝCH SUPERMODELEK SVĚTA! HLASUJ, KTERÁ JE PODLE TEBE NEJKRÁSNĚJŠÍ!

  Zprvu nevinná a zábavná online hra jedné studentky ve stylu „vadí – nevadí“ se zvrhne v mysteriozní sci-fi boj o život!

  Trailer: NERVE: Hra o život (cz):

  Nerve: Hra o život

  Nerve: Hra o život

  Nerve: Hra o život

  Nerve: Hra o život

  Svět filmu na Óčku na podzim v novém formátu: Cinema geek! Čeká vás filmový vlog, který bude pro Óčko vytvářet geek Martin Donát!

  Vysílat budeme vždy o víkendu (So 16h a 18h, Ne 15h). Filmové news, nové rubriky a účast na VIP premiérách a dalších filmových eventech.

  Martin Donát

  Martin Donát

  Na začátek jsme ale připravili jednu akci pro vás – diváky! Ve spolupráci se Cinema City jsme připravili speciální předpremiéru filmu v 4DX, kde proběhne natáčení prvního dílu!

  Kdy? Už ve středu 7. 9. od 18:00 v Cinema City Smíchov v Praze!

  Jak se na předpremiéru dostat? Do pondělní půlnoci musíš správně zodpovědět naši otázku a poslat svou odpověď přes soutěžní formulář! Pokud budeš mezi prvními 25 soutěžícími, vyhráváš vstup na předpremiéru filmu Nerve: Hra o život pro sebe a svůj doprovod!

  SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ NAJDEŠ TADY!

  SOUTĚŽ o 50 vstupů do sálu 4DX!

  Na otázky můžete odpovídat od 2. září 2016 do 6. září 2016

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Dva volné vstupy na předpremiéru filmu NERVE: Hra o život získají autoři prvních 25. správných odpovědi! Výherci budou zkontaktováni na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2016.