Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • Buchty a klobásy (2016) | foto: FALCON

  SOUTĚŽ O 20x 2 vstupy na speciální projekci animované komedie Buchty a klobásy!

  OČKO tě zve na projekci filmu buchty a klobásy, která proběhne 24. 8. od 19:30 v CineStar Anděl, Praha! Pozor, soutěž probíhá do 22. srpna a film je nepřístupný do 15 let!

  Do českých kin přináší od 25. 8. 2016 Falcon. Žánr: animovaná komedie. Pozor: Nepřístupno do 15 let!

  ČTI TAKÉ: PRANK S MLUVÍCÍM OVOCEM I KLOBÁSAMI PRO ZÁKAZNÍKY OBCHODU OD SETHA ROGENA!

  Trailer: Buchty a klobásy (2016), cz titulky:

  Film Buchty a klobásy je prvním celovečerním počítačově animovaným mládeži nepřístupným snímkem!

  Buchty a klobásy (2016)

  Buchty a klobásy (2016)

  Vypráví příběh jednoho párku, který se postaví do čela skupiny potravin, vydávajících se na pouť s cílem objevit pravdu o tom, proč byly stvořeny a jaký osud na ně doopravdy čeká, když se zařadí mezi vyvolené, které si zákazníci z obchodu odnesou domů.

  Buchty a klobásy (2016)

  Buchty a klobásy (2016)

  Postavám filmu propůjčily hlas současné hvězdy komediálního nebe – Michael Cera, James Franco, Salma Hayek, Jonah Hill, Nick Kroll, David Krumholtz, Danny McBride, Edward Norton, Seth Rogen, Paul Rudd a Kristen Wiig.

  Buchty a klobásy (2016)

  Buchty a klobásy (2016)

  Jednotlivé postavy namluvili:

  • Michael Cera (Barry)
  • James Franco (Feťák)
  • Bill Hader (Ohnivá voda / Tequila / El Guaco)
  • Salma Hayek (Teresa)
  • Jonah Hill (Carl)
  • Nick Kroll (Pičifuk)
  • David Krumholtz (Lavaš)
  • Danny McBride (Medová hořčice)
  • Edward Norton (Sammy)
  • Craig Robinson (Káva)
  • Seth Rogen (Frank)
  • Paul Rudd (Darren)
  • Kristen Wiig (Brenda)
  Buchty a klobásy (2016)

  Buchty a klobásy (2016)

  Fotogalerie

  SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ NAJDEŠ TADY!

  SOUTĚŽ O 20X 2 VSTUPY NA SPECIÁLNÍ PROJEKCI ANIMOVANÉ KOMEDIE BUCHTY A KLOBÁSY!

  Na otázky můžete odpovídat od 16. srpna 2016 do 22. srpna 2016

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Dva vstupy na speciální projekci animované komedie Buchty a klobásy získají autoři prvních dvaceti správných odpovědí! Výherci budou zkontaktováni na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2016.