Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • Xindl X | foto:  TURNER PR / David Konopac

  SOUTĚŽ: DOSTANEM TĚ DO BOHNIC! VYHRAJ DVA VOLŇÁSKY NA MEZI PLOTY!

  V sobotu 27. května to propukne a potrvá celé dva dny. Co? Přece jubilejní 25. ročník festivalu Mezi ploty, který z areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice teprve udělá pořádný multižánrový blázinec! S Óčkem tam můžeš zadáčo.
  V sobotu 27. května to propukne a potrvá celé dva dny. Co? Přece jubilejní 25. ročník festivalu Mezi ploty, který z areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice teprve udělá pořádný multižánrový blázinec! S Óčkem tam můžeš zadáčo.

  ČTI TAKÉ: HARRY STYLES: DOKUMENT BEHIND THE ALBUM VYCHÁZÍ UŽ V PONDĚLÍ!

  Xindl X

  Xindl X

  Hlavní stage nabídne nefalšovaně hvězdný lineup. Přikluše Tomáš Klus, který kromě vymýšlení nedostižných textů taky skvěle zpívá a baví publikum. Přijedou slovenští No Name, jejichž melodie rozechvějí osm z deseti dívčích srdéček, ale taky rapoví klasici PSH, kteří to tam celé rozechvějí tak, že se léčebna musela pojistit proti zřícení.


  Ve Street zóně potkáš třeba Skyline, Mydy Rabycad, Cocotte Minute nebo mistra beatboxu jménem En.dru. A v Alternativní zóně to rozjede neúprosný Kapitán Demo, křehká Katarzia a hromada dalších svérázných postav.

  Fotogalerie

  A kdyby ti ze vší té muziky už trochu drnčelo v uších, můžeš zajít na divadlo, nový cirkus, baviče z pořadu Na stojáka a slam poetry, nechat se zhypnotizovat a pak ještě se zbytkem transu vyrazit po žhavých uhlících. Už teda chápeš, že patříš do Bohnic?

  Víc info hledej na www.meziploty.cz.

  Dvě vstupenky můžeš vyhrát, když odpovíš na jednoduchou otázku.

  Výherci:

  Libuše Šafaříková

  Veronika Krajová

  Soutěžní formulář najdeš zde.

  Vyhraj dvě vstupenky na Mezi ploty

  Na otázky můžete odpovídat od 15. května 2017 do 22. května 2017

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Dvě volné vstupenky na festival Mezi ploty získají dva výherci, jejichž správná odpověď přijde 50. a 100. v pořadí! Výherce bude zkontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.