Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • Tichá dohoda | foto: Ticha dohoda

  SOUTĚŽ! 10x NOVÉ CD KAPELY TICHÁ DOHODA - ACHTUNG 30!

  Tichá dohoda vydává rozšířenou reedici CD Achtung 30! jako hybridní album! Právě teď máš možnost o něj soutěžit!

  15. srpna vychází “hybridní” album Tiché Dohody s názvem ACHTUNG 30! Album je rozšířenou reedicí původního stejnojmenného CD/EP, které vyšlo 1. února letošního roku ke 30. výročí vzniku skupiny a které přináší tři novinky doplněné čtyřmi živými verzemi klasických dohodovských hitů.

  ČTI TAKÉ: JAKÉMU OLYMPIONIKOVI SE NEJVÍC PODOBÁŠ? ZADEJ VĚK, VÝŠKU, VÁHU A ZJISTI TO!

  CD původně vyšlo bez bookletu pouze v singlové papírové pošetce především jako promo a k prodeji pro fanoušky na koncertech a v e-shopu.

  Tichá dohoda

  Tichá dohoda

  Tento první náklad však byl rychle rozebrán a skladba Zas pryč tě tvý nohy táhnou – typická dohodovská kytarovka se silným refrénem - mezitím na jaře zabodovala v některých rádiích (mj. se držela 2 měsíce v hitparádě na Frekvenci 1, kde se ihned vyšvihla z novinky a na 1. místo a udržela se na něm tři týdny)

  CD nyní přichází do distribuce Bontonlandu a bude k dispozici v oficiální distribuci a kamenných obchodech. Tichá dohoda zároveň zveřejní video k titulní písni ACHTUNG 30!

  Tichá dohoda

  Tichá dohoda

  V nejbližší době bude skupina k vidění a slyšení na festival v Trutnově 20. srpna a na Handecfestu v Kuřimi. 23. září pak pokřtí aktuální klip Achtung 30! V klubu Piánka Zákolany, v němž se klip v červnu natáčel.

  Kompletní nové album připravuje Tichá dohoda na rok 2017.

  Tichá dohoda - Zas pryč tě tvý nohy táhnou:

  Legendární česká kytarovka Tichá dohoda, jedna z nejzásadnejších kapel tuzemské hudební scény slaví v letošním roce 30 let od svého založení. Za 3 dekády své existence prošla turbulentní kariérou s mnoha personálními obměnami od těžkých počátků přes zlaté období v 90. Letech, po vynucenou pauzu a opakované vzkříšení v roce 2011-2012.

  Kapela však zůstala věrná svému hudebnímu názoru “underpopu”, tedy balancování na hraně nezávislosti, nepodbízivého soundu a hitovému potenciálu písní a nekompromisnímu přístupu k tvorbě, která ctí v první řadě píseň a obsahové vyjádření.

  Důkazem je aktuální CD ACHTUNG 30! s třemi původními novinkami, které vyšlo v únoru jako promo EP a první náklad vzbudil takový zájem fanoušků, že byl téměř ihned rozebrán na koncertech a v e-shopu skupiny.

  Díky tomuto zájmu se skupina rozhodla vydat vylepšený druhý náklad s doplněným obalem a dát ho do oficiální distribuce.

  Skladba Zas pryč tě tvý nohy táhnou – typická dohodovská kytarovka se silným refrénem se z novinky katapultovala na první místo v hitparádě rádia Frekvence 1, udržela se na této pozici tři týdny a v hitparádě samotné vice jak 3 měsíce.

  Fotogalerie

  SOUTĚŽNÍ FORMULÁŘ NAJDEŠ UŽ BRZY TADY!

  SOUTĚŽ! 10x NOVÉ CD KAPELY TICHÁ DOHODA - ACHTUNG 30!

  Na otázky můžete odpovídat od 11. srpna 2016 do 18. srpna 2016

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  CD KAPELY TICHÁ DOHODA - ACHTUNG 30 získají autoři prvních deseti správných odpovědí! Výherci budou zkontaktováni na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1. 1. 2016.