Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • Nohy jsou krásné bez křečových žil | foto: 

  SOUTĚŽ: Pro dokonalé nohy bez chybičky vyhraj Priessnitz Mazání z řady Žíly a cévy De Luxe

  Sexy nohy, jakými se chlubí modelky a hvězdy stříbrného plátna, vzbuzují pozornost širokého okolí. Recept, aby ti ženy záviděly a muži se za tvou siluetou s úsměvem otáčeli, je přitom tak snadný. Stačí se pouze zúčastnit této soutěže a získat tak osvědčeného pomocníka!
  Sexy nohy, jakými se chlubí modelky a hvězdy stříbrného plátna, vzbuzují pozornost širokého okolí. Recept, aby ti ženy záviděly a muži se za tvou siluetou s úsměvem otáčeli, je přitom tak snadný. Stačí se pouze zúčastnit této soutěže a získat tak osvědčeného pomocníka!

  ČTI TAKÉ: ANKETA: KTERÁ Z TĚCHTO ZPĚVAČEK MÁ NEJKRÁSNĚJŠÍ NOHY?

  Trápí tě nevzhledné metličkové žilky nebo křečové žíly tak moc, že máš obavu vzít si i v krásném počasí sukni? Pak právě ty oceníš osvědčené řešení z lékárny v podobě Priessnitz Mazání z řady Žíly a cévy De Luxe 125 ml. Tento gel obsahuje unikátní složení, díky kterému pronikají účinné složky snáz ke kapilárním cévám a žilám a příznivě tam působí na jejich pružnost, pevnost a průchodnost.

  V čem je unikátní?

  Priessnitz Mazání z řady Žíly a cévy De Luxe 125 ml je ideální pro zmírnění potíží s křečovými žilami a odstranění metličkových žilek. Perfektně bojuje také s pocitem těžkých a oteklých nohou.

  S Óčkem ho můžeš vyhrát! Stačí napsat, odkud pocházel Vincenz Priessnitz. Nápovědu najdeš zde.

  Soutěžní formulář najdeš zde.

  Výherci:

  Miroslava Šimková

  Jana Sluková

  Anna Dostálová

  Veronika Vejvodová ml.

  Jaroslava Deršáková

  Ivana Plechatá

  Alice Weiserová

  Dana Holubová ml.

  Richard Šůstek

  Helena Uhříková

  Priessnitz mazání žíly a cévy De Luxe 1799

  VYHRAJ PRIESSNITZ MAZÁNÍ Z ŘADY ŽÍLY A CÉVY DE LUXE

  Na otázky můžete odpovídat od 28. března 2017 do 30. března 2017

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  PRIESSNITZ žilní vyhraje deset z vás, jejichž správná odpověď přijde 7., 10., 15., 20, 25., 50., 70., 80., 90. a 100. v pořadí! Výherce bude zkontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.