Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • Grand Prix Beroun 2016 | foto: Grand Prix Beroun

  MEZINÁRODNÍ SK8 ZÁVODY GRAND PRIX BEROUN JSOU TU! Vyhraj vstupy, bágl a další ceny!

  25. června se uskuteční už 7. ročník mezinárodních skateboardových závodů, které se v roce 2015 poprvé zařadily do série světového poháru (World Cup Skateboarding) a staly se tak jednou ze tří exkluzivních zastávek série MS v Evropě!

  V letošním roce je pro vás připraven zatím největší ze všech dosavadních ročníků. Do Berouna se na Grand Prix sjede kompletní světová špička, včetně vítězů světových pohárů, dokonce i medailisté z nejprestižnějších závodů světa, X-Games! Celková finanční odměna pro vítěze letos dosáhne 250 000 Kč! Od 19:30 pak přebírají hlavní úlohu kapely a muzikanti, kteří Vás budou bavit až do 02:00 ráno.

  http://www.grandprixberoun.cz

  VLADIMÍR 518 / LA4 / MIKE TRAFIK

  Dva výherci mají šanci získat balíčky plné skvělých dárků! Vyhrávají dva nejrychlejší a nejbližší tipy! O co se soutěží? Mrkni v galerii!

  Fotogalerie

  1. balíček = HOLČIČÍ: obsahuje batoh, peněženku na mince, potítko, šátek, 2x vstupenku na akci, stickerky, brýle.

  2. balíček = KLUČIČÍ: obsahuje batoh, zavírátko na plechovku, brýle, 2x vstupenku na akci, stickerky.

  SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: Kluci měli každý celkem 10 pokusů. Kolikrát z deseti těchto pokusů zvládl Honza bez chyby kick flip a Tomáš 360 flip? Tipni si, jak dopadla jejich klasická SKATE hra!

  VIDEO - Ukázka triků:

  Soutěžní formulář najdeš zde!

  MEZINÁRODNÍ SK8 ZÁVODY GRAND PRIX BEROUN JSOU TU! Vyhraj vstupy, bágl a další ceny!

  Na otázky můžete odpovídat od 17. června 2016 do 20. června 2016

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  Holčičí balíček získá autor 100. správné odpovědi. Klučičí balíček získá autor 200. správné odpovědi!. Výherci budou zkontaktováni na základě údajů uvedených ve formuláři.

  POŘADATEL
  Pořadatelem soutěže je společnost Stanice O, a.s., se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26509911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7531. Společnost Stanice O, a.s., je členem koncernu AGROFERT.

  PODMÍNKY ÚČASTI
  Účastník soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“): Osoba, která je občanem České nebo Slovenské republiky, má zde trvalé bydliště a splní i všechny další podmínky zde uvedených podmínek. Přihlášením do soutěže, případně nahráním fotografie na instagramový profil způsobem níže uvedeným, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci Stanice O, a.s., ani kdokoliv další, kdo se podílí na realizaci této soutěže.

  UDĚLENÍ PRÁV A ODPOVĚDNOST
  Každý účastník poskytuje pořadateli absolutní právo upravovat, pozměňovat, zveřejňovat, využívat nahrané fotografie, jakož i další zobrazení, vyjádření, výtvory a další informace nebo materiály, které mu byly účastníkem poskytnuty ve spojení se soutěží, a to prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení. Souhlas s použitím účastníkem poskytnutých materiálů se vztahuje i na komerční a marketingové účely.

  V případě, že bude účastník pořizovat fotografii jiné osoby, nebo osob, tyto osoby musí rovněž souhlasit s podmínkami soutěže, které se na ně mohou dle své povahy vztahovat, zejména ohledně osobních údajů a osobnostních práv. Tento souhlas je povinen zabezpečit účastník.

  Účastník rovněž odpovídá za to, že nahraná fotografie nebude zasahovat do práv jiných osob (osobnostních práv, autorských práv, ochranné známce apod.), ani nebude žádným způsobem porušovat právní předpisy, nebude zjevně urážlivá ani jinak závadná ani nebude poškozovat dobré jméno pořadatele resp. jeho produktů. V případě, že by fotografie jakkoliv poškozovala dobré jméno pořadatele, vyzve pořadatel účastníka k jejímu odstranění, čímž není dotčena odpovědnost účastníka za škodu.

  SOUHLAS S PRAVIDLY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména na jako výherce a to zejména na sociálních sítích. Data získaná od účastníka, vyjma dat veřejně dostupných, jsou považována za jeho osobní údaje a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou použity pro účely zpracování soutěže a budou zapracovány po dobu soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

  DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE A PROHLÁŠENÍ POŘADATELE
  Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Pokud účastník poruší tyto podmínky, může být pořadatelem bez dalšího vyloučen ze soutěže, čímž není dotčeno právo pořadatele na náhradu škody či jiné právní kroky k ochraně jeho oprávněných zájmů. Vyloučení ze soutěže nemá vliv na již udělené souhlasy účastníka dle těchto podmínek.

  Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele.

  Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen, včetně úhrady srážkové daně, nebude-li plnění od daně osvobozeno. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.
  Pořadatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s akcí, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

  Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2016.