Óčko

 • Technickou správu Facebookových stránek Óčka zajišťuje společnost La perf.

  Pokračovat na facebook stránky TV ÓČKO
 • Články
 • Pořady
 • Soutěže
 • Charts
 • Živě
 • Hudební ceny Óčka 2011

  Hudební ceny Óčka 2011

  Hlasování

  Pokud chceš poslat více hlasů. Pošli SMS ve tvaru HCO mezera kód (například HCO mezera HCO32) na číslo 9001109. Cena 1 sms je 9,- Kč. Pokud chceš hlasovat ze slovenska pošli sms ve stejném formátu na číslo 6663 cena 1 sms je 0,500€.

  Na otázky můžete odpovídat od 3. října 2011 do 30. října 2011

  Již není možné odpovídat.

  Pravidla soutěže

  PRAVIDLA ANKETY PURUM HUDEBNÍ CENY ÓČKA 2011

  1. Organizátor ankety

  Stanice O, a.s. se sídlem Vrchlického 439/29, Praha 5, 150 00 zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B., vložka 7531 (dále jen "organizátor") pořádá internetovou a SMS anketu s názvem "PURUM Hudební ceny Óčka 2011" a to v období od 3.10.2011 do 30.10.2011 (dále "Období").

  2. Pravidla ankety

  Tato úplná pravidla ankety budou zveřejněna po celou dobu Období na webové stránce www.ocko.tv a ceny.ocko.tv

  3. Komu je anketa určena?

  Tato anketa je určena všem občanům České republiky, s výjimkou zaměstnanců organizátora a společnosti zajišťující technický servis SMS hlasování a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této ankety považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Z ankety budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž SMS zpráva bude doručena do SMS centra v jiném nežli předepsaném formátu v čl. 4. těchto pravidel.

  4. Jak se ankety platně zúčastnit?

  Anketa proběhne v období od 3.10.2011 do 30.10.2011, každý den od 0.00 do 24.00. Hlasy do ankety je nutné zaslat buď hlasování zdarma na internetu na stránkách ceny.ocko.tv nebo prostřednictvím SMS zprávy zaslané z mobilního telefonu účastníka na číslo 9001109 v České republice a na číslo 6663 na Slovensku. SMS zprávy musí být zaslány ve formátu: HCO mezera KÓD interpreta/kapely/klipu. Jakýkoliv jiný nebo další text, písmena, znaky či symboly jsou pro vyhodnocení došlých SMS zpráv zavádějící. Organizátor vyhodnotí pouze přijatou SMS zprávu, která splňuje výše popsaná kritéria. Jakékoliv nepřesnosti ve formátu SMS zprávy mají vliv na automatické vyhodnocení a nejsou akceptovány. SMS zpráva nesplňující výše popsané náležitosti bude označena za neplatnou. Počet SMS zpráv zaslaných jedním účastníkem není omezen. SMS zprávy z veřejných internetových SMS bran nebudou považovány za řádně zaslané a budou vyloučeny. Hlasování po internetu lze jednou denně a z jedné IP adresy v každé kategorii.

  SMS zprávy budou doručeny do SMS centra společnosti Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00, identifikační číslo: 276 09 359, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118649, která zajišťuje technický servis ankety (dále jen "SMS Centrum"). Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv účastníků na výše uvedeném telefonním čísle před koncem Období, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v anketě tímto okamžikem.

  Cena odeslané SMS zprávy činí 9,- Kč včetně DPH v České republice a O.500 Euro na Slovesnku.

  5. Ceny

  V každém kalendářním týdnu Období (tzn. celkem 4 x) bude nejaktivnějších hlasující, který zašle svůj hlas formou sms (jedno telefonní číslo ze kterého bylo zasláno nejvíce hlasů), odměněn těmito cenami:

  • Nejaktivnější hlasující získá fotografický aparát Canon SX150

  • 2 vstupenky na předávání cen a koncert v pražské Lucerně, 16.11.2010 od společnosti PART agency a.s. Ten účastník, který pošle za celé hlasovací období absolutně největší počet sms, získá profesionální fotografický aparát Canon EOS 600D.

  6. Výherci

  Po skončení kalendářního týdne (resp. Období) budou výherci kontaktováni telefonicky. Přijme-li takto oslovený účastník hovor volajícího, bude-li ochoten cenu převzít a uvede-li své jméno, příjmení a adresu, stane se právoplatným výhercem příslušné ceny. Nepřijme-li účastník hovor (telefonista učiní 3 pokusy a pošle informační SMS) nebo nebude-li ochoten cenu osobně převzít, bude vylosován jiný výherce. Cena bude výherci předána osobně v sídle organizátora nebo doručena poštou jako obchodní balík. Organizátor není odpovědný za nedoručení výher prostřednictvím České pošty.

  7. Souhlas se zpracováním osobních údajů – schválení pravidel

  Výherci souhlasí s uvedením svého jména a příjmení a města bydliště s tím, že organizátor je oprávněn tyto údaje užít v rámci marketingu. Účastí v anketě každý účastník souhlasí s jejími podmínkami s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně fotografie výherců a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v anketě každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Výherci mohou být zveřejněni na webových stránkách www.ocko.tv.

  Organizátor hry si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu ankety změnit pravidla. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se ankety podle vlastního uvážení a s konečnou platností.